Statuter för Södermanlands Hästavelsförenings Sto- & Hingstavelspris

                                                       

A Priset utdelas till sto och hingstägare inom föreningens verksamhetsområde.
B Priset utdelas till premieringsberättigade raser, dock endast en gång till varje sto eller hingst.
C Stoet eller hingsten skall ha dokumenterat sig för priset hos ägaren eller inom föreningens verksamhetsområde.
D Stoet eller hingsten skall leva eller ha levt under det kalenderår som priset sökes.
E Ansökan om priset skall insändas senast 1 mars utdelningsåret till styrelsen och vara bestyrkt med namn, härstamning, reg. nr. och meriter.

 

 

Poängskala 

A Premierad 2 - 3-åring, kl 1 eller 2, utställning brons 2poäng
B G-premierat sto 2poäng
C Premierad 3-åring, kl. 1, utställning silver 3poäng
D G1-prem. sto, diplomsto, G-prem. hingst 4poäng
E A-prem. sto, G1-prem. hingst 5poäng
F Elit-sto, A-prem. hingst 6poäng
G Elit-hingst 8poäng
H Deltagit i officiell körtävling, plac. lätt klass hoppning eller dressyr 2poäng
I

Körhäst plac. i regional tävling, plac. bland 25% bästa i kval.bedömn,

talangjakt eller championat

3poäng
J

Körhäst plac. i nationell tävling, prestationsdiplom, semifinalplats Breeders, 

talangjakt, kval.bedömning, championat

4poäng
K Körhäst som regelbundet deltagit i arbete, final Breeders, rikskval.bedömning, talangjakt, championat, plac. svår klass 5poäng
L Körhäst med plac. i internationell tävling, internationell plac 6poäng

 

Endast ett alternativ får räknas för varje avkomma. För stoavelspriset får varje levande föl tillgodoräknas med 1 poäng. Lägsta summa för att komma i fråga är 25 poäng.