Hederspris till diplomston

 

  • Hederspris tilldelas årligen alla diplomston som visas på premiering ochär ägda i Södermanlands län.
  • Priset delas ut på föreningens nästkommande årsmöte.