Vandringspris till bästa uppvisare ~ Herman Friedländers VP

 

  • Priset utdelas till den, av styrelsen utsedda, bästa uppvisaren vid någon av föreningens aktiviteter under respektive år.
  • Priset delas ut på föreningens nästkommande årsmöte.