Vandringspris till Bästa Ardenner ~ Jojjas VP

 

  • Vandringspriset till bästa Ardenner tilldelas årligen den högst bedömda Ardennern på premieringen i Södermanland län.
  • Hästen ska vara ägd i Södermanlands län.
  • Priset delas ut på föreningens nästkommande årsmöte.