Årets Fixare

 

  • Årets fixare utses av styrelsen och går till en person som jobbat för föreningens bästa. Det kan vara som sponsor, funktionär eller någon som anordnat aktiviteter till exempel.
  • Personen behöver inte vara medlem i föreningen.
  • Priset delas ut på föreningens årsmöte varje år.

Årets Funktionär

 
  • Detta pris kan medlemmarna vara med och påverka, maila då ditt förslag till föreningens kassör Carina Westerlund.
  • Personen som föreslås behöver ej vara medlem i föreningen
  • Personen skall ha hjälpt till vid föreningens aktiviteter gällande år.
  • Priset utdelas i samband med föreningens årsmöte