Styrelsen i Södermanlands Hästavelsförening 2023/2024.

Ordförande: Maria Ericsson                                                           Kvegerö Gula Villan 1, 646 92 Gnesta                                  
Telefon: 0158-210 28                                      
Mail: info@shavf.se 

Vice Ordförande: Malin Lind


Sekreterare: Regina Ericson
Ekesjö, 611 93 Nyköping
Telefon: 070- 4444917
Mail: info@shavf.se

Kassör : Viola Månsson 
Olaus Petrigatan 10, 115 34 Stockholm
Telefon: 070- 999 80 22
Mail: info@shavf.se

Ledamot: Anngelica Eriksson


Ledamot: Oskar Zetterblom


Ledamot: Ann-Kristine Zetterblom


Ledamot: Hanne-Marie Takkula


Ledamot: Jenni Hallberg


Suppleant: Barbro Åkerberg


Suppleant: Tony Tellné


Suppleant: Madeleine Hellman


Suppleant: Vakant
Revisorer: Carina Westerlund 
Telefon: 070-25 10 670
Anna Marklund 
telefon: 070-62 35 775

Revisor Suppleant:  Per Aschan  070- 286 30 08

Webb master shavf.se: Maria Ericsson 0722-37 47 37
Webb master Facebook & Instagram: Regina Ericson, regina.ericson111@gmail.com


Valberedning:
Therese Settle             - sammankallande     070- 243 06 51
Brita-Stina Eriksson    -                         070- 620 74 82
Andreas Sandin           -                          0730- 68 15 94