Den 6 januari 2021
Hej och välkommen till ett nytt spännande år med Södermanlands Hästavelsförening och många olika aktiviteter.
Vi kommer att genomföra alla aktiviteter med de restriktioner som vi får från Folkhälsomyndigheterna, detta kan leda till att vi måste minska antalet deltagare vilket vi inte kan svara på idag, men vi hoppas alla att det framöver skall se ljusare ut och att vi kan gå tillbaka och arbeta med föreningen som vanligt.

Vi som medmänniskor måste också ta ett stort ansvar och hålla avstånd så klart, vi kommer detta år tyvärr inte att kunna erbjuda kurser ej heller våran vinst clinik med Mikael Nolin det första halvåret men vi hoppas på bättre tider tills i höst.

Jag tackar för alla de fina jul & nyårs hälsningar samt blommor som jag fått av er medlemmar det värmer skall ni veta!

Jag är glad över det arbete som styrelsen utför och utan den så vore det inte så lätt, detta år måste vi tyvärr planera för ett digitalt årsmöte med de närmaste men så klart kan ni medlemmar skicka motioner till styrelsen innan.
Till de medlemmar som vunnit utmärkelser under året säger vi - ni får priserna hem till er efter överenskommelse. Vi kommer att skriva om era bedrifter i våran medlemstidning.

Ett tillskott i arbetet på våran SWB sida är Madeleine Hellman från Katrineholm vi välkomnar dig hjärtligt i vårat arbete!

Löpande kommer nu propositionerna för våra aktiviteter komma att läggas ut och fler aktiviteter kan tillkomma.
Ha det nu så bra och ta hand om dej
Med Vänliga Hälsningar Maria Ericsson